Yêu bản thân mình

나를 사랑하다.

Tự tin

자신감을 입다.

Sành điệu

시크하게

Minimal

편안한 우아함